Smartlog v3 » Naturjournal » Udlånt for en gås.
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Udlånt for en gås.

14. Mar 2018 04:35, Farmer

Det er nu, de svage steder ved drænssystemerne afslører sig. Tilstopninger udvikler hele sølandskaber og dræn med nedsat ydeevne giver mudrede områder, hvor vintersæden farves lilla af kvalt rodnet.

Dræn er normalt dimensioneret til at fjerne 40 procent af normalnedbøren, så selv om alt fungerer, er dræningen reelt for svag.

Siden 1990 har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark nemlig været på omkring 745 mm og er således tiltaget med cirka 100 mm siden de systematiske målinger begyndte i 1874, og stort set hele stigningen er sket fra 1960 og frem.
Siden 1960 er der stort set ikke foretaget systematisk dræning her på egnen, og derfor slår nedbørsstigningen fuldt og helt igennem.

Forberedelserne til drænsreparationer foregår fra skrivebordet.
De gamle drænskort er oftest uhyggeligt præcise. Mange steder er det blot et spørgsmål om at lede.
Indløbsbrønden på kortet var f.eks. blot helt tildækket af grene og blade.

 

Når der ledes i arkivernes stabler af hæfter kommer der også andre herligheder for en dag.
Et håndskrevet ældre skøde på de10 hektar vi købte for 3 år siden, skrevet dengang Thorvald købte jorden af Johanne i 1969.
Det kan godt være, at prisen for jorden er mangedoblet mellem de to handler; men det er da for intet at regne mod forskellen i mængden af papirer.
Et stykke brevpapir og en kuglepen; så var den handel på plads.


-Og så til kortet, som udlåste dette indlægs vrøvleoverskrift. Mellem drænkort, gamle jordprøvekort, slutseddel og skrammel lå et kort med denne påtegning:

Der har ved en senere lejlighed -måske ved den handel, som lå mellem Thorvalds og vores- været tvivl om ejerskabet til et lille hjørne op mod den gamle jernbane og husparcellen 24c; men også det er faldet på plads, for som jeg læser det:
"Medfølger. Emma har bare udlånt det for en gås."

Tags

Arkiv

Relaterede