Smartlog v3 » Naturjournal » Tørken fortsætter; men...
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Tørken fortsætter; men...

16. Jun 2018 07:52, Farmer

...så gælder det om at glædes ved de ting som lykkes.

Det lykkedes at få kreaturer ned i Statsgårdsengen. Den er nu så tør i den øverste del, at dyrene kan gå der.

For 40 år siden var hele området velafgræssede enge med en rig fauna. Nu er det en kamp mod tagrør og vidjebuske, som bl.a. naboen i baggrunden af billedet har opgivet.
Efter vidjebuskene kommer ellekrattet, som via knoldbakterier samler og frigiver ca. 200 kg. ren kvælstof pr. hektar pr. år.
Byd forarmelsen indenfor!

Det er mig en gåde, at Danmarks Naturfredningsforening i den grad har ladet sig spænde for lystfiskernes vogn og ofrer engene for at tilfredsstille et tilsyneladende umætteligt behov for fisk på krogen.

Lystfiskerne af i dag minder mig om min ungdoms herregårdsskytter, for hvem alt andet var ligegyldigt, blot området kunne huse en hoben udsatte fasaner og gråænder.
Det gav gode indtægter fra udenlandske skydende, for jægere var de ikke.
På samme måde argumenteres i dag for øget laksefiskebestand: Tyske turister lægger penge i lokalområdet, når blot vrimlen af fisk er stor nok.

Jeg venter lidt med at overgive engene til tagrørerne, og hvis vejrudsigten holder fortsætter tørken et par uger endnu, og så kan vi sikkert få hele engen afgræsset i år.

Intet er så galt, uden at det er godt for noget.

Galt er det også, at lindetræerne allerede blomstrer. De burde først være der omkring 1. juli.

Lindetræet overfor gården er helt levende af bier dagen lang og har været det i flere dage.
Jens Bimand slyngede forleden over 2oo kg honning fra de 5 familier, så nu er de i gang med at genopbygge lageret.
Humlebierne og et væld af andre insekter hjælper også til med bestøvningen.

 

Tags

Arkiv

Relaterede