Smartlog v3 » Naturjournal » Som da onkel Josef sad i Moskva.
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Som da onkel Josef sad i Moskva.

28. Mar 2016 06:21, Farmer

Bortset fra en mark, hvor vinterrapsen druknede og derfor skal sås om, er der nu tilsået med vårbyg. Vintersæden er startgødet i de marker, hvor vi kan færdes, og det er heldigvis langt de fleste.
Den lange periode i marts uden nedbør har givet tid til at vandet kunne trække ned.

Vi har i år tildelt al vårbyggen gødning iblandet såsæden. Jorden har stort set ingen tilgængeligt kvælstof til de fremspirende planter, så det er væsentligt at give bygplanterne næringsstoffer, som er tilgængelige lige fra start. Vårbyggens vækstsæson er kort og hektisk. Om mindre end 4 måneder begynder modningsprocessen, så der skal være optimale forhold hele vejen igennem.

Vores dyrkningsjord nærmer sig den totale udpining.
En nabo har fået udtaget 3 prøver i dyrkningslaget. De viste hhv. 5, 8 og 5 kg. kvælstof pr. hektar. Det svarer til 0,5 - 0,8 gram pr. m2, som skal deles af de udsåede 250 bygkerner pr. m2.
  Det er som at sende et barn i heldagsskole med en rugbrødsskorpe som madpakke.

Det er sært, som det altid går galt, når man forsøger politisk at topstyre landbrug ud fra nogle politisk-religiøse forestillinger og lader hånt om fagligheden blot for at skabe en politisk kampplads.
Det er som om alkymien er genindført som videnskab; men man kan altså ikke lave guld af jern, ligesom man ikke vedvarende kan fjerne næringsstoffer uden at tilføre tilsvarende.

Det hele minder mere og mere om forholdene, da vi startede vort lille projekt i Polen tilbage i 1993.
Her havde topstyrede bevillinger over en periode på 40 år totalt udpint og ødelagt den jord, som før krigen var et af Tysklands kornkamre.
Ved grænsedragningen efter krigen blev det fremført, at Tyskland uden disse frugtbare østlige områder -som nu er polske efter at have været tyske siden polens 2. deling i 1793- ville få svært ved at brødføde sig selv.
Da vi ankom mindre end 50 år efter krigen lå de samme jorde brak, og vi er stadig i færd med at bringe dem tilbage til tidligere tiders frugtbarhed.
I samme periode var harerne og agerhønsene så godt som forsvundne fra området, og de er heldigvis også i fremgang igen.

Marken og dens liv tåler meget, men ikke fanatiske middelmådige politikere med tilhørende medløbende embedsmands- og forskerstand.

Forår forude?

 

 

Tags

Arkiv

Relaterede