Smartlog v3 » Naturjournal » Og regnen fortsætter et par dage endnu.
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Og regnen fortsætter et par dage endnu.

20. Oct 2016 03:33, Farmer

Vi blev færdige med at så vinterhvede i forgårs hen under aften, og så har det ellers regnet siden.

Der burde sprøjtes mod lus i den førstsåede hvede; men der kan ikke køres i de våde marker, så det er blot at blive siddende på hænderne og håbe, at lusene ikke har virussygdommen havrerødsot med sig i betydende omfang.

Rapsen har nydt godt af den milde september og er visse steder rigelig høj. Det er skadeligt for overvintringsevnen, hvis vækstpunktet ved rodbasis begynder at strække sig, og det er sket mange steder i år. Vores egen raps er sået ret sent og er knapt så kraftig, men væksten fortsætter frem til nattefrosten, og frost er der ikke at øjne i nogen vejrudsigter.

Den raps der blev sået så sent som d. 7. september klarer sig fint og nærmer sig den ideelle størrelse for overvintring.
Det burde ikke kunne lade sig gøre at få held med at så på det sene tidspunkt; men vejret og såbedet var ideelt, såsæden havde vi på lager og forholdet mellem korn- og rapspriser har hele efteråret ligget til rapsens fordel, så vi tog chancen.
I øjeblikket er raps ca. 2,4 gange dyrere end hvede. I grove træk vurderer jeg det sådan, at prisforhold over 2:1 trækker til rapsens fordel.

Sædskiftet skal naturligvis være i orden, og man kan ikke bare så raps hæmningsløst. Raps kan ikke uden risiko sås hyppigere end hvert 4. år.

Tags

Arkiv

Relaterede