Smartlog v3 » Naturjournal » Kartoffeltid.
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Kartoffeltid.

6. Oct 2016 05:48, Farmer

Ugens første dage stod i Polens tegn.
Kartoflerne er ved at være i hus, og de har givet et rigtig pænt udbytte; vel det største udbytte i alle de år vi har haft kartofler dernede.
Nu er kartoflerne ikke vores, men dyrkes af en nabo, som har specialiseret sig i kartofler til friture.
Han har efterhånden så store kontrakter, at han ikke har plads til dem alle i sædskiftet og ej heller har den fornødne plads til opbevaring.
Ved at samarbejde får vi et forbedret sædskifte og en prima udnyttelse af den tidligere kostald på 1200 m2 samt, i gode år, en lejeindtægt af det tidligere siloanlæg også.
Regner det på præsten, så drypper det som bekendt på degnen.

Først optageren og ned i vognen:

 

Så en tur over sorteringen:

 

For at slutte på lageret. På nedenstående foto ses korttidslageret bygget over den tidligere ensilagesilo og en lejet telthal:

 

Rapsen står godt

og har dannet et godt rodnet:

Smertensbarnet i dette efterår er rødsvinglen, som er groet alt for godt til i det lune vejr.
Det lykkedes at finde en landmand med kødkvæg nogle kilometer væk, som kunne bruge græsset; men da han manglede 22 hektar havde han allerede vinterfoder nok til 1½ sæson. Ballerne står side om side i marken og skal væk inden de kvæler græsset under dem:

Vi fik lavet en aftale med samme kvægmand om at tage de sidste 22 hektar også mod at vi erholder omkostingerne i første omgang og han forpligter sig til at aftage og betale efterhånden som han får afsætning for foderet.
Bliver græsset ikke fjernet snarest, bliver der slet ingen frøsætning til kommende sæson, så vi har ikke noget valg.
Tænk, at det er et problem, at der er foder i overflod. Jeg har aldrig oplevet en efterårsvækst i rødsvingel som denne:

 

 

Tags

Arkiv

Relaterede