Smartlog v3 » Naturjournal
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Erantisduft.

21. Mar 2018 04:33, Farmer

I skyggen holdt jordoverfladen sig frosset hele dagen i går; men solen har magt nu, og hvor der samtidig var lidt læ, var det forår.
Der skal ikke meget til, førend forårsblomsterne byder sig til. Vores erantisflor foldede sig ud og hele haven duftede.To af bistaderne i baghaven var aktive i går. Forsigtige flyveture; men et par enkelte bier nåede dog en tur i de lokkende erantisblomster.Det tidlige forår er så afgjort den bedste tid i haven. Sulten efter farver og blomsterduft gør selv den mindste kontrast til det grå og visne synlig.

Isen på gadekæret skal dog have mere konstant varme for at forsvinde, så tamænderne må nok vente nogle dage endnu, inden de kan slippe ud af hundegården og få sig en ordentlig svømmetur.
At dømme efter adfærden varer det ikke længe, inden æglægningen begynder.
Her er de fra en lille kontrolleret springtur fra Guantanamo. Der ikke mange snegleæg tilbage i løvet når de har været forbi.

 

 

 

Efter vinden.

19. Mar 2018 05:39, Farmer

Det har været en særdeles blæsende slutning på ugen. Tre dage med hård vind til kuling og mellem 1 og 6 graders frost. Det fryser stadig 5 grader denne morgen; men vinden har lagt sig og vejrudsigten melder tø i løbet af dagen.
Det har været hårde dage for fugl og sæd i dvale.

Mellemstesønnen og jeg var lørdag rundt for at fylde fodertønder. Der var ædt godt af hveden og der havde været megen aktivitet.
Et par agerhøns har slået sig ned i spidsen af grantrekanten ved Iglekæret. Dem har jeg ikke set tidligere, så vi er oppe på tre par lige i nærområdet.

To ravne fløj forbi og kort efter satte to havørne sig oppe på Kirkemarken efter at have givet os en sand opvisning i luftakrobatik. Det er første gang, at jeg har set ørnene lave kunster som minder om det ravnene kan udføre. Harerne flygter det bedste de har har lært, når sådan to kommer sejlende.

Tilbage i 1970-erne skrev jeg en dag i kladdehæftet, som dengang udgjorde min naturjournal, at jeg havde set en ravn. Det var en stor  oplevelse. Nu er ravne et dagligdags syn.
Havørnebesøg er måske på samme ved at gå fra en særegen oplevelse til at være en del af hverdagens naturoplevelser.

Viberne var der også. En flok på ca. 20 fugle sad og skuttede sig på naboens vinterbyg. Der var ikke megen føde at hente dér, og det kan undre, at de overhovedet kan overleve med den adfærd; men forfrosne viber i de sidste vinterdage har været fast inventar så længe jeg husker tilbage.

Men de tror på, at foråret er lige om hjørnet -og det gør jeg også!

 

 

Udlånt for en gås.

14. Mar 2018 04:35, Farmer

Det er nu, de svage steder ved drænssystemerne afslører sig. Tilstopninger udvikler hele sølandskaber og dræn med nedsat ydeevne giver mudrede områder, hvor vintersæden farves lilla af kvalt rodnet.

Dræn er normalt dimensioneret til at fjerne 40 procent af normalnedbøren, så selv om alt fungerer, er dræningen reelt for svag.

Siden 1990 har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark nemlig været på omkring 745 mm og er således tiltaget med cirka 100 mm siden de systematiske målinger begyndte i 1874, og stort set hele stigningen er sket fra 1960 og frem.
Siden 1960 er der stort set ikke foretaget systematisk dræning her på egnen, og derfor slår nedbørsstigningen fuldt og helt igennem.

Forberedelserne til drænsreparationer foregår fra skrivebordet.
De gamle drænskort er oftest uhyggeligt præcise. Mange steder er det blot et spørgsmål om at lede.
Indløbsbrønden på kortet var f.eks. blot helt tildækket af grene og blade.

 

Når der ledes i arkivernes stabler af hæfter kommer der også andre herligheder for en dag.
Et håndskrevet ældre skøde på de10 hektar vi købte for 3 år siden, skrevet dengang Thorvald købte jorden af Johanne i 1969.
Det kan godt være, at prisen for jorden er mangedoblet mellem de to handler; men det er da for intet at regne mod forskellen i mængden af papirer.
Et stykke brevpapir og en kuglepen; så var den handel på plads.


-Og så til kortet, som udlåste dette indlægs vrøvleoverskrift. Mellem drænkort, gamle jordprøvekort, slutseddel og skrammel lå et kort med denne påtegning:

Der har ved en senere lejlighed -måske ved den handel, som lå mellem Thorvalds og vores- været tvivl om ejerskabet til et lille hjørne op mod den gamle jernbane og husparcellen 24c; men også det er faldet på plads, for som jeg læser det:
"Medfølger. Emma har bare udlånt det for en gås."

Nattesne.

9. Mar 2018 08:15, Farmer

Natten til i går fik vi ca. 5 cm. sne, og det pyntede.Denne nat faldt der regn, så nu er det hele væk igen og det grå forår er nu tilbage.
I marken og på markvejene er det hele ét pløre indtil frosten af gået helt af jorden, så vandet kan synke.
Når vi graver ned med rendegraveren er jorden under frostlaget forholdsvis tør efter de to uger med barfrost.
Det lover godt for det kommende forårsarbejde.

De små forårsbebudere lover også godt for foråret, selvom kulde og sne tyngede i går:

Tø.

6. Mar 2018 06:00, Farmer

Vinteren faldt tilsyneladende i uge 9 i denne omgang. I går slog det om i tø efter en smule morgensne.
Medens andre egne har haft et pænt snedække, har vore planter måttet tage frosten uden isolering. Der er forhåbentlig ikke sket de store skader. Temperaturen har ikke været under -8 C; men vinden har været kraftig, og det udtørrer planterne. Rodnettet er sat ud af kraft i frostlaget, så bladene kan ikke tilføres nyt vand til erstatning for det fordampede.
Samtidig virker is- og jordpartikler som sandpapir på bladene når de fyger forbi og slider hul på de beskyttende vokslag.
Det kan være hård kost; men så længe planteres vækstpunkter er intakte er der ingen problemer.

Det er også hård kost for forårsoptimisterne i haven; men også de tåler det utroligste.


Forår på vej?

Flammekæret - Futkæret: 2-1.

3. Mar 2018 04:52, Farmer

I Flammekæret er der stadig åbent vand i det nordlige hjørne.
Et drænsudløb skal igennem kæret på sin vej til havet, og det giver grågæs og ænder en mulighed for en friplads for ræven uden at skulle ud på det åbne hav.

I går formiddags, da jeg var på vej hjem efter at have ryddet lidt op efter flisningen på Damhave, lettede ca. 1oo gråænder nede ved kæret.
Lidt sært, for normalt kan man godt bruge grusvejen et par hundrede meter fra kæret uden at fuglene af den grund flyver op .
Øjeblikket efter så jeg årsagen komme svævende: 2 havørne var på vej ind for at forsøge at få sig en andesteg. Forsøget mislykkedes tilsyneladende, og begge ørne landede på isen. Havørne ser faktisk lidt pjuskede ud, når de sidder. Det er anderledes storslået, når de kommer svævende med deres brede vinger.

Pudsigt nok gentog oplevelsen sig næsten om eftermiddagen, hvor jeg kørte et par læs flis hjem fra Iglekæret.
Næsten fremme ved kæret kom en havørn flyvende tæt forbi. Helt tydeligt for at kontrollere, om kæret skulle gemme på en vintersvækket fugl. Iglekæret har nu været tilfrosset i flere dage, så der var ingen gevinster at hente.

Jorden er ved at være frosset godt i bund. Vi fik et læs træaske fra fjernvarmeværket i forgårs, og lastbilen kunne køre på den frosne jord ind på marken for at tippe af.
Bilen vejer antageligt over 50 tons med læs, for asken tilsættes vand for at den ikke skal flyve over det hele og samtidig gør befugtningen asken spredbar med en kalkspreder.

Asken er rig på kalium (3,9 procent) og i marken er planlagt vårbyg med udlæg af rødsvingel til frø, så der vil de næste år være en stor bortførsel af kalium når frøgræshalmen fjernes.
Nu bliver det meste frøgræshalm solgt til eksport; men skulle halmen blive af så ringe kvalitet, at det må en tur på fjernvarmeværket er ringen sluttet.

Saamænd, om ej det fyger.

28. Feb 2018 05:12, Farmer

Det er herligt vintervejr i disse dage.
Lørdag fik vi hugget flis. Vi lejer maskinstationen til opgaven, for sådan en maskine kan lidt skov og hegn slet ikke forrente og afskrive. Den skal køre konstant vinteren igennem, og det gør den også.
Det flis vi ikke selv skal bruge bliver allerede leveret til fjernvarmeværket i dag. Der er godt gang i forbruget når temperaturen er -7 og vinden er oppe på 15-18 sekundmeter, også selvom værket endnu ikke skal varme Dansk Sprognævn op.
Hvilken ballade, blot fordi nogle arbejdspladser flyttes fra den københavnske hønsegård.
Jeg har måske skrevet det før; men findes der noget mere provinsielt end en københavner, der tror sig boende i en storby?
Herrestegud. Et par millioner mennesker i det mest afsidesliggende hjørne af landet.

Heldigvis for afgrøderne fik vi i går 3-5 cm. sne i går. Det dækker ikke helt planterne; men vækstpunkterne er dækkede, og det er det væsentlige.
På bakkekammene er det hele naturligvis blæst væk, så vintersæden bliver nok et broget skue til den kommende sæson. Det må tiden vise.

Herligt er det dog, når det fyger og raser:

Nede i skoven er der mere læ. Det var faktisk muligt at gå i granerne dernede uden at fryse halvt fordærvet;men der er ikke meget lys, når en kraftig snebyge farer forbi:

Snebyger giver kontraster. Ti minutter efter ovenstående billede er hunden og jeg ved granerne overfor gården, hvor sol og sne virker nærmest blændende:

Frosten og blæsten fortsætter nogle dage endnu. Vi har nogle stubbe, som skal graves op og et par dræn, som skal repareres. Den slags vedligehold er vejret perfekt til.

Flisning forude.

24. Feb 2018 05:02, Farmer

Frosten er tilbage såvel i det polske som hér. Vi har kun været nede på 5 frostgrader; men i Polen var de igen i går nede på minus 14, og snedækket er smeltet væk, så det er regulær barfrost.

Kulden er der ikke noget at stille op overfor. Det er blot at håbe, at de sorter vi valgte i efteråret er vinterfaste nok til at klare sig.

Vi har nået at pløje en hel del, og der resterer kun ca. 2 dages pløjning. Skulle de sidste stykker ligge til forårspløjning, er det ingen katastrofe.

Frosten giver også muligheder. Vi har fået lukket af for drænet ved Vindmøllemarken og alt fungerer igen. Det sænkede vandspejlet 80 cm. og gav samtidig beboerne i nabohuset en mulighed for igen at komme i deres baghave.


Går alt efter planen, kommer der en flishugger i løbet af dagen. Vi har fået lagt en del ned her i frostdagene.
Her er det et par popler af klonen OP (Oxford Paper) 42, som måtte holde for:

Jeg plantede dem i 1989, så de var vokset hurtigt til, og havde sat så kraftige rødder, at de var ved at løfte grusvejen.
Denne balsampoppelklon er udviklet til at give en hurtig produktion af vedmasse, og det skal jeg love for, at den lever op til.
Der er ikke andre træer, der kan præstere denne stamme på under 30 vækstsæsoner:

Der bliver flis til flere ugers fyring i de to træer.

Det bliver i det hele taget godt at få fliset, hvad vi har liggende rundt omkring. Stakkene med træer og grene hober sig op, når vi - som sidste vinter- springer et års flisning over.
Vi er også ved at være i bund i flisstakken, så noget af det træ som har ligget sommeren over, skal direkte i fyret i løbet af denne vinter.
Det smager lidt af vinter.

8. Feb 2018 05:45, Farmer

Vi har et lille tyndt lag sne på afgrøderne, og det er nok til at beskytte, når temperaturen ikke har været under minus 6 grader.
Gadekæret er dog frosset til. Det lykkedes mig at lokke gadekærets ænder ind, så nu går de i hundegården, og burde være nogenlunde sikre mod ræven. At overnatte på en is, som kan bære en ræv, ville være den sikre død, og de ser også ud til at affinde sig med forholdene.

 

I det polske er det anderledes koldt: Minus 13 grader midt på formiddagen.
De har heldigvis fået mere sne, så der ligger 15 cm. puddersne over det hele.
Jeg fik lige et par fotos af herlighederne tilsendt:

 

 

Efterårsarbejde.

4. Feb 2018 05:59, Farmer

Ved oldermandsgildet d. 2. februar blev jeg mindet om, at jeg i efteråret havde lagt billet ind på knolde af en meget smuk dahlia.
Der så ud til at blive rigeligt med knolde til foråret, så nu kunne jeg begynde at glæde mig til dem.
Det er dejligt med foræringer, og det gælder især blomster. Vi har næsten udelukkende blomster i haven som vi har fået fra en række venner og bekendte, og det giver lejlighed til at sende en tanke til vedkommende når væksten nydes.
Nu kommer der en ny type dahlia til haven i løbet af få måneder.

For et 4 år siden fik  jeg -af en anden bekendt- hvad der lå i hans vinterkasse af små afknækkede stumper, som ellers ville være blevet smidt væk, og se hvilket skønt mix det udviklede sig til:De knolde har vi heldigvis stadig, og jeg tror efterhånden, at vi har så meget styr på sneglebekæmpelsen, at der også næste år tør loves blomstrende dahliaer.

Påmindelsen om knoldene og en vejrudsigt med vedholdende frost i 5 dage bragte på mig den tanke, at der vist stadig var nogle få uopgravede dahliaknolde, så i går blev de gravet op, og de så ikke ud til at have lidt af den smule frost der til dato har været.
Det bliver helt spændende, hvad februar-opgravede knolde kan præstere. Er de ikke frostskadede, har de kun godt af at stå i jorden så længe som muligt.
I milde vintre har vi tidligere haft held med dahliaknolde, som kun blev dækket med et tykt lag blade og grangrene.

1. februar fik vi endelig gang i det som også skulle have været et efterårsarbejde: Pløjningen.
Vi nåede en halv snes hektar med tåleligt resultat, og så kom der 7 mm. regn, som naturligvis igen stoppede det hele.
Nu får vi at se, om vi kan få lidt vendt rundt, hvis vejrudsigtens nattefrost hen over ugen holder.

Foråret så sagte kommer.

31. Jan 2018 06:12, Farmer

Indtil videre har vinteren været af den grønne slags og med skylleprogrammet i højeste gear.
Vi savner stadig at få gang i vinterpløjningen.
Egentlig var det planen at forsøge i dag; men vejrudsigten melder regn allerede i løbet af formiddagen, så det ligner mere en dag til klargøring af mejetærskerens skærebord.
Vi her forholdsvis meget græsfrø til kommende høst, så vi skifter fingrene i knivbjælken. Græsfrø stiller store krav til et rent snit, og så kan vi lige så godt tage fat om ondets rod. Det tager sin tid at skifte, og tid har vi næppe, når jorden igen bliver farbar og vejret arter sig bedre.

Det milde vejr har lokket forårbebuderne frem. Vintergækker og erantis står klar til at springe ud i fuldt flor, og de tidligste typer af krokus er også med på samme galaj.
De skal nok klare den under alle omstændigheder; men februar kan stadig nå at give lidt vinter.
Denne håndfuld fik en tur på bordet i stedet for februars prøvelser, da vi havde en lille efter-jagt-sammenkomst i lørdags. Det er ikke hvert år, at det er muligt i slutningen af januar:Hønsene er også ved at melde forår. Den første dværghøne er liggegal og jeg hentede 13 æg til hende fra en wyandotte-avler ikke så langt herfra.
Hvis alt går efter planen klækker de i slutningen af februar med et herligt bland af farver, da avleren endnu ikke havde delt sin flok op i avlsstammer.
Der gik en legbar-farvet hane ved høner af blå, hvid og legbar, så det kan blive hvad som helst.
Wyandotter findes i et væld af farver, og krydses farverne kan alt ske.
Prøv at billed-google "Wyandotte".
Det bliver spændende at se udfaldet af udrugningen.

 

 

Hul igennem.

26. Jan 2018 06:07, Farmer

Det er stadig for vådt til vinterpløjning; men det er lykkedes at klippe nogle hegn ind som trængte gevaldigt.
Drænssystemerne kan slet ikke følge med. De steder hvor de ikke fungerer optimalt ses nu med al ubehagelig tydelighed; men de fleste steder er der intet at stille op på nuværende tidspunkt.
Vandet må have sin tid til at trække  væk, og så må vi udbedre når det igen bliver tørt.

Ude ved vindmøllen lykkedes det mig dog at få gang hovedudløbet til den åbne kanal.
Drænrøret var groet til med rødder blot to meter inde.
Der er en vis barnlig fryd ved at få sådan en prop ud med rensebåndet.
Et tryk fra godt og vel en meter vandmættet jord presser en del vand gennem et 15 cm-rør.

Vejret har været mildt de senere dage. Faktisk satte Sønderborg varmerekord for januar med 12,7 C. Har var det ikke helt så lunt; men over 10 grader nåede vi -desværre med en del regn. 15 mm er det blevet til siden den korte periode med let frost i sidste uge.

-Men jages kan der da.

20. Jan 2018 04:52, Farmer

Drømmen om at få noget pløjet i januar er tæt på at briste. Den står på regn og slud næsten dagligt, og da alt er vandmættet i forvejen, skal der ingenting til førend det hele er ét ælte.

Vi har part i to stykker privat fællesvej. Det er grusveje, og de er efterhånden kørt godt og grundigt i stykker af de mange måneder med vandpytter; men intet kan gøres så længe det er så vådt. Begynder vi at færdes med tungt vejfyld og dozere går det helt galt.
Også den manøvre må vente.

Skoven, hegnene og juletræerne skulle have den helt store udtynding i år; men også de får fred en rum tid endnu. De mindste juletræer, som skal kasseres fordi de trykker nabotræerne, kan klares med manuel udslæbning til køresporerne og ligge dér indtil der kan køres med grenknuseren; men det arbejde venter jeg normalt med indtil vi er sikre på, at der ikke kommer frostskader, som rykker balancen mellem træerne.

Så er det godt, at der er en smule duetræk.
Forleden morgen sad jeg sammen med naboen og fik 18 duer på tasken i hans graner. Han havde været så letsindig at love et madlavningshold 12 friskskudte duer til samme dags aften.
Den første times tid skete der ikke rigtig noget, så vi begyndte at blive svært nervøse for leveringsevnen; men heldigvis for jagten og madholdet kom der pludselig gang i trækket, så det blev faktisk et rigtig godt 2½-timers duetræk med 6 duer til naboens egen fryser oveni.

På søndag er jeg inviteret på kombineret skovduetræk, sneppe- og blishønsejagt. Det bliver spændende, hvad den kan byde på af jagtlige oplevelser. Rundstykkerne til start og pølserne i hytten til slut skulle i al fald være sikre.

Ældstesønnerne og et par af deres jagtkamarater vil forsøge duerne herhjemme søndag.
Det er ikke de store dueflokke, som præger billedet; men ved de høje popler i Albertmarken, i Futkæret og kæret ved Børge Las´Peters har jeg over ugen set et pænt jævnt duetræk, så mon ikke de skulle kunne få lidt jagtheld dér. 

20. Jan 2018 04:52, Farmer

Drømmen om at få noget pløjet i januar er tæt på at briste. Den står på regn og slud næsten dagligt, og da alt er vandmættet i forvejen, skal der ingenting til førend det hele er ét ælte.

Vi har part i to stykker privat fællesvej. Det er grusveje, og de er efterhånden kørt godt og grundigt i stykker af de mange måneder med vandpytter; men intet kan gøres så længe det er så vådt. Begynder vi at færdes med tungt vejfyld og dozere går det helt galt.
Også den manøvre må vente.

Skoven, hegnene og juletræerne skulle have den helt store udtynding i år; men også de får fred en rum tid endnu. De mindste juletræer, som skal kasseres fordi de trykker nabotræerne, kan klares med manuel udslæbning til køresporerne og ligge dér indtil der kan køres med grenknuseren; men det arbejde venter jeg normalt med indtil vi er sikre på, at der ikke kommer frostskader, som rykker balancen mellem træerne.

Så er det godt, at der er en smule duetræk.
Forleden morgen sad jeg sammen med naboen og fik 18 duer på tasken i hans graner. Han havde været så letsindig at love et madlavningshold 12 friskskudte duer til samme dags aften.
Den første times tid skete der ikke rigtig noget, så vi begyndte at blive svært nervøse for leveringsevnen; men heldigvis for jagten og madholdet kom der pludselig gang i trækket, så det blev faktisk et rigtig godt 2½-timers duetræk med 6 duer til naboens egen fryser oveni.

På søndag er jeg inviteret på kombineret skovduetræk, sneppe- og blishønsejagt. Det bliver spændende, hvad den kan byde på af jagtlige oplevelser. Rundstykkerne til start og pølserne i hytten til slut skulle i al fald være sikre.

Ældstesønnerne og et par af deres jagtkamarater vil forsøge duerne herhjemme søndag.
Det er ikke de store dueflokke, som præger billedet; men ved de høje popler i Albertmarken, i Futkæret og kæret ved Børge Las´Peters har jeg over ugen set et pænt jævnt duetræk, så mon ikke de skulle kunne få lidt jagtheld dér. 

Pressen. Presset.

10. Jan 2018 06:49, Farmer

Jeg har sagt det før, og vist også skrevet det før på bloggen:
Når pressen skriver om noget, som er så enkelt, at selv jeg har lidt faglig viden om emnet, og det alligevel er så fyldt med vrøvl; hvor høj er vrøvleprocenten så ikke indenfor emner på et højere fagligt niveau?

I de senere dage har pressen -forståeligt nok- beskæftiget sig med følgerne af den megen nedbør og rodet godt og grundigt rundt i begreberne frit vand, overfladevand og grundvand. Ud fra det høje vrøvleniveau er politikere ude med løsningsmodeller , så nu kører (vand)møllen.

Grundvand er dybereliggende vandførende lag, typisk gruslag, som kun sjældent ligger helt oppe ved jordoverfladen. Et sådant sted hvor det vandførende lag når jordoverfladen vil der typisk være en kilde.

Det vand der ses stå blankt på marker, veje og grunde er frit vand, som ikke bindes eller synker ned gennem jordoverfladen så hurtigt som nedbøren falder.
Først når vandet når gennem de øvre jordlag og møder et gruslag med et kompakt lerlag under, er det at opfatte som grundvand. Disse lag kan i  vort område ligge ned til 60 meter under jordoverfladen.

For at forstå virkningen af afvanding er det vigtigt at kende forskellen mellem vand bundet til jordpartikler og frit vand i de øvre jordlag.
Da jeg i sin tid underviste unge mennesker brugte jeg en våd karklud og et par spande som billede.

Forsøger man at vride kluden medens den er nede i spandens vand, vil det ikke lykkes; helt svarer til at planterne ikke kan leve i vandmættet jord, hvor det frie vand ikke har noget sted at løbe hen.

Borer man et lille hul i spandens side, svarende til afløb til vandløb eller dræn, løber det frie ud gennem hullet; men karkluden er stadig våd og det vand som kan vrides fra den svarer til et vand planterødder kan optage.

På efter samme princip vil en velafvandet jord være en god buffer ved længere regnvejrsperioder modsat en uafvandet, hvor vandet ikke langsomt siver væk; men forbliver indtil næste regnperiode.
Dette vises ved en spand med hul i siden og en spand uden.
Det går fint indtil spanden uden hul er fuld; men når den er fyldt er tilførsel lig med overløb og så går det helt galt. Den hullede spand siver langsomt, også i perioder uden tilførsel og får derfor plads til mere frit vand mellem nedbørsperioderne.

Vore offentlige vandløb er generelt misvedligeholdt i forhold til deres vandførende evne; svarende til at hullet i spanden blevet helt eller delvist tilstoppet.
Denne misvedligeholdelse opdages først når spanden løber over, og så er det med at finde en undskyldning for den manglende vedligeholdelse og en grimasse der kan passe.

Oversvømmelse af ådale kan tildels løse noget af problemet; men det er langt fra alle steder, at man har ådale at ty til og mange steder har man bebyggelser og vejanlæg i disse ådale, som gør løsningsmodellen vanskelig og kostbar.

Hvis afvandingen er vel vedligeholdt, er ubebygget jord den bedste og største stødpude ved store nedbørsmængder.
Mange steder er overskudsnedbøren i de seneste 4 måneder langt over 300 mm.

Skulle blot halvdelen af dette overskud tilbageholdes af f.eks. Odense Fjords godt og vel 100.000 hektars opland, ville det kræve 10.000 hektar ådal med en gennemsnitlig vandstandsstigning på 1,5 meter. Selv 5 procents overskudsvand svarende til 1000 hektar ubebygget ådal uden vejanlæg ville være svære at finde.

Regn selv på jeres "eget" vandløbs opland. Det er enorme vandmængder der er tale om.
De fleste steder kan de oplevede nedbørsmængder kun håndteres ved fornuftig afvanding. 

Tags

Arkiv

Relaterede