Smartlog v3 » Naturjournal
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Lopper og gæs.

29. Sep 2014 04:40, Farmer

Der har nu i flere år været arrangeret loppemarked her i landsbyen den sidste lørdag i september.
Jeg kan desværre ikke engagere mig i projektet, da disse sidste dage i september altid står i såningens tegn; men det er en stor fornøjelse at nyde en succes. For en succes er det, og det specielt når vejret er fint som det var i lørdags.

Det er svært at give et indtryk af hele dette leben og mylder. Der burdet have været taget et luftfoto af landsbyen i stedet. Der var folk, boder og biler overalt. Veje, gårdspladser, gadekær.

Jeg nåede da forbi i løbet af dagen. En af naboerne, som havde en stand ved gadekæret, havde fået en forespørgsel om et gevir fra en hjort, og spurgte mig, om jeg skulle have et gevir, jeg kunne undvære.
"Joh,mon ikke?". Jeg vil naturligvis ikke af med nogle trofæer jeg selv har nedlagt, men kom i tanke om, at jeg en gang i 1980érne fik nogle trofæer fra en afdød herregårdsskyttes familie. De blev dengang lagt op i et hjørne i det gamle pigekammer på loftet, så der måtte de jo være endnu.
Og et par minutter senere kunne naboen tilbyde denne halvskuffel-dåhjort til efterspørgeren:

25-30 års pulterkammerstøv sætter selvfølgelig sit præg, og den gammeldags måde at afsave næsebenet på er også lidt specielt; men det må da siges at være et rigtigt loppefund. Hjorten er nedlagt i perioden før 2. verdenskrig.
Prisen? Jah,den kender jeg ikke, for jeg havde lidt travlt, og der skal jo også være lidt spænding. Mon ikke vi deler rovet, når vi mødes igen.

Søndag morgen var jeg budt med på gåsetræk i Skovmarken. Smuk morgen; men gæssene trak ind fra øst, hvor de normalt kommer ind fra de lavvandede områder vest for marken, så i forhold til trækretningen sad jeg lidt forkert.
Længere henne lykkedes det dog at få 3 gæs på skudhold, så det blev egentlig en fin morgen -også rent udbyttemæssigt.Efter jagten nåede vi at få pløjet og sået forland i Toderupmarken, så nu er der blot 7 gode sådage tilbage før vi kan  melde tilsået. Jorden er bekvem efter årstiden, der er lidt regn på vejrudsigten midt i ugen, men ellers tørvejr, så det skal sagtens nå sig alt sammen.

 

Og ræven raskt...

23. Sep 2014 05:04, Farmer

For et par timer siden snuppede ræven en høne i hyldetræet ved hønsegården. Der har de ellers kunnet sidde i fred i et par uger, siden vi begyndte at lade dem gå frit i efterårshaven; men det er så tilsyneladende slut nu.

Når det bliver lyst må jeg se at få opsat det strømførende net, jeg har brugt ude ved fasanerne. Så må vi se om det kan give den fornødne respekt.

Egentlig er der ikke tid til hegning, for såningen har højeste prioritet i disse dage.
Vi fik 11 mm. i en tordenskylle i går morges kl. 4 med bulder og brag lige oppe over, så såplanen måtte ændres lidt i går.
Damhave lå ellers klar til såning; men regnen gjorde det overflødigt at køre derned. Nypløjet jord er helt umuligt at køre på efter regn. Det lykkedes at finde et andet stykke, hvor vi kunne pløje, og efter 3-4 timers tørvejr kunne vi begynde såningen. Det gik fornuftigt. Det er 2. års hvede efter rajgræs, så de gamle græstotter, som pløjes op hjælper med til at gøre jorden luftig og bekvem.

 

Hvad skulle vi gøre uden skraldemænd?

21. Sep 2014 06:46, Farmer

Området omkring Glavendrupstenen har fået en tiltrængt renovering, og i den anledning har der tilsyneladende været en sammenkomst med lokalpolitikere, pølser, vikingeslagsmål og det hele.
Fyns Stiftstidende var på pletten og rapporterer denne morgen fra begivenheden på www.fyens.dk :

"Renovationen har betydet, at runestenen har fået pigsten (brosten) omkring sig, så den undgår at få vand. Så har man flyttet grundlovsstenen, hvor der faktisk gemte sig en bronzealderhøj."

Sært, at man som journalist kan lave sådan en sprogfejl. -Og ville de fleste mon ikke starte 2. sætning med ligeledes/der ud over i stedet for så?

Nå pyt, det er småting. Det glædelige er, at Glavendrupstenen bliver passet og at området er tilgængeligt for besøgende.
Det er i den forbindelse lidt underligt, at det nærmest var en tilfældighed at historikeren Vedel-Simonsen i sin tid reddede stenen fra at blive slået til skærver.


Her på stedet har vi også renoveret sten. Flisfyrets tændbuesten var knækket efter flere års tro tjeneste, og en ny koster på nettet 1450,-. "Det var mange penge for et lille stykke beton." tænkte den gamle bonde,

http://www.vvs-eksperten.dk/index/baxi-multiheat-4-0-taendbuesten-p45172

så jeg forsøgte for et par dage siden med et stykke gasbeton. Anbefalingen kom fra fra Palle Bimands søn, som tilfældigt stod ved siden af mig ude på trælasten, da jeg klagede min nød over tændstenens sammenbrud.
Gasbetonpladen kostede 27,- og der er stadig det halve tilbage, så jeg kan lave en lidt mere korrekt vinklet udgave, hvis prototypen holder på den lidt længere bane.

Tændbuestenen skal nemlig blot sørge for, at temperaturen omkring selve afbrændingen er så tilpas høj, at gasserne brænder med, og det ser ud til at fungere, da asken er fin grå bortset fra et par håndfulde sorte trækul fra nattens pausefyring. De skal nok blive omsat med morgenens forbrug af varmt vand.


Mellemsverige t/r

20. Sep 2014 03:28, Farmer

Vi har i årevis haft en stående invitation til at komme til Mellemsverige og nyde det begyndende efterår hos et par af vore nære venner som har et hus oppe på grænsen mellem Dalarne og Värmland.
I år skulle det være, for vi er godt med i marken.
Det blev til et par herlige dage i strålende sol og op til 20 graders varme.

Det er svært at forestille sig hvilken fattigdom, som må have hersket, da man skulle vride føden ud af disse undseelige jordlodder fulde af sten og klipper.
Men smukt og herligt er det, når indkomsten ikke er afhængig af stedets ydeevne.

Herhjemme er vi stort set færdige med at så hvede efter de gode forfrugter, og i dag kan vi begynde at pløje de lovpligtige og latterlige mellemafgrøder om, så det gør vi med største glæde.

Der er så lidt gødningskraft tilbage i jorden, at den lovpligtige olieræddike, som blev sået ud i kornet 20. juli end ikke -her to måneder senere- er nået op i stubhøjde.
De eneste som har glæde af dette skrivebordstosseri med efter- og mellemafgrøder er firmaet som har solgt os frøet og Islamisk Stat, som antagelig har leveret dieselolien til at så det ud.

Jeg må se at få taget et par billeder af galskaben, når det lysner.

 

Morgenture.

13. Sep 2014 06:01, Farmer

DMI havde spået en god mulighed for at se nordlys den forgangne nat. Jeg har gået rundt i markerne i måneskinnet siden kl. 3:45, men det er kun blevet til månens lys. Det er antageligt for månelyst til at se nordlys, og samtidig hang der konstant en skystribe mod nord.
Sådan en morgentur har nu sin skønhed alligevel. Alting ser anderledes ud i månelyset og stilheden er total.
Hjemme i haven igen lyser geoginerne op. En af vore bekendte er vild med geoginer, og i forsommeren satte vi noget af hans overskudsproduktion i vores have. Det har vi ikke fortrudt.


Pløjningen og såningen skrider planmæssigt fremad. I går fik vi begyndt på Kirkemarken. Såsæden kom som lovet, og med lidt held bliver vi færdige med marken i dag.
I går morges pløjede jeg i Kroghen fra kl. 4:30 i den smukkeste morgentåge, med daggryet over engen og Kristians Skov. Morgenfarverne gennem tågen. Rådyrene, som kommer ud af mosen på sikker afstand af traktor og plov. Furerne, som senere damper i de første solstråler.
En september af denne type er svær at overgå.

I forgårs var jeg, af to unge jægere, inviteret på gåsejagt, og det lykkedes at få tre gæs på tasken.
Som silhuetter mod den orange morgenhimmel trak gæssene i hundredevis i det fjerne. Der var dog kun en enkelt flok på 10 gæs, som slog på stubmarken ved Ålekæret lige ved solopgang; men af dem lykkedes det at få de tre.
Gæssene kom ikke, så jeg kunne få skud; men det to øvrige jægere fik chancen og tog den. Det vigtigste var, at planen med at ligge skjult ved grøften lykkedes, herligt at de unge fik skud og at de to jægere kunne vente med at skyde, til gæssene var helt tæt på.

Så er det tid at så.

12. Sep 2014 04:24, Farmer

I går startede vi med at så hvede. Egentlig var det meningen at vi ville starte i Kirkemarken; men såsæden var ikke kommet fra foderstoffen i går morges, så vi startede med at pløje i Krogen i stedet.

Det meste af Krogen har tidligere været grusgrav. Derfor har jorden ikke helt samme struktur som de øvrige marker, og vi skal derfor helst have den mark sået inden efterårsregnen gør jorden blød.
Jordfugtigheden er på nuværende helt optimal, temperaturen høj efter årstiden og såbedet har næppe nogensinde været bedre.
Jeg er  derfor gået noget ned i udsædsmængde, og såede i går efter at nå et plantetal på ca. 200, hvor vi ofte udsår efter 250-275 planter på nuværende tidspunkt.
Det er sådan, at det optimale plantetal stiger, jo senere man sår. Sent sået vintersæd har ikke den samme tid til at buske sig, og der kan derfor ikke forventes så mange aks pr. plante fra sent sået korn.

Ud over den sparede udsæd nedsættes også risikoen for sneskimmel. Bliver kornet for tæt inden vinteren, angribes det let af sneskimmelsvampen, og dette kan være totalt ødelæggende for kornet med omsåning i foråret til følge.

Hvad vi sparede på udsæden brugte vi i går på spildtid og reparationer.
Pløjetraktorens liftarme er ved at være slidte, så der måtte ekstraordinære tiltag til, for at få tingene til at fungere.
Notgangen i den venstre liftarm var så slidt, at den kunne falde af, med det resultat, at hydrulikken kunne presse stemplet i midten af billedet oven ud:

Slid på dette sted er tilsyneladende ikke hverdagskost hos John Deer, og derfor kunne reservedele ikke forventes fremme før tidligst fredag eftermiddag.
Det kunne vi naturligvis ikke vente på i dette gode såvejr, så derfor blev der lavet en effektiv, ikke ikke særlig nydelig, lås af en stålbolt med tilhørende svejsning.
Det er just ikke et nyt verdenspatent eller en svendestykke i smedearbejde; men det virker!

Måske holder det i årevis, måske er det sket med herligheden om få timer. Det har dog holdt da til at pløje aftes, så måske......

Rådnende popler.

7. Sep 2014 07:38, Farmer

Popler lever stærkt og dør unge.
På afstand syner alt fryd og gammen i formiddagssolen:

Kommer man tættere på, ses svækkelserne og forfaldet dog tydeligt. Træerne hænger halvt knækkede ind mod hinanden og når man saver en stamme over, er den hul og rådden indvendig,

så de er livsfarlige at færdes ved i blæsevejr og må væk og skal fældes nu, medens der stadig er blade på.

 


Bladene vil suge saften ud af stammerne, så vi allerede i dette efterår kan få træet tørt nok til at det kan flises og bruges til opvarmning.

Vi kan så i vinterens løb spekulere over, hvor der kan plantes nye og naturmæssigt mere spændende hegn.
Disse popler i monokultur er ikke særlig naturskabende, og da de samtidig er af amerikansk herkomst og derfor ikke en hjemmehørende art, kan nye hegn med popler slet ikke plantes under læplantningsordningen. (Rettet 07.09.2014: Popler kan faktisk stadig indgå i læhegn; men kun som én art ud af flere i et blandet lævtræshegn.)

Da disse popler blev plantet for ca. 60 år siden, var målet at skabe hurtig og billig læ med et minimalt "forbrug" af agerjord.
I dag har læplantningen et langt bredere formål.
Der skal være noget for vildtet og for øjet samtidig med at man skal holde sig til hjemmehørende arter og helst danske provinienser og plante et bredt mix af arter i minimum tre rækkers bredde.
I dette tilfælde skal der også plantes i en anden retning, så hegnene passer bedre i forhold til såretningen.

Der er så stille på vor gård.

4. Sep 2014 04:37, Farmer

I går morges luftede jeg som sædvanlig Alma, gav hende noget at æde og skiftede hendes vand. Derefter gik hun op i kurven og jeg gik ind for at betale nogle regninger og læse aviser og blogs.
Da jeg ved femtiden igen var ude i gangen lå Alma og var død i sin kurv. Hen havde tilsyneladende ikke rørt et lem, men var blot sunket sammen.
Over and out!

Denne første morgen uden hund er uhyggelig stille.
Jeg har fundet nogle billeder frem fra hendes første rigtige jagttræning, da hun var 9 måneder gammel og apporterede hendes første agerhøne, som hun selv havde haft stand for.

Først standen:

Så frem mod fuglen:

og til sidst et par stolte smil til fotografen.

og en lille parade hjemme på græsset. Hun var ivrig efter at få agerhønen i munden igen; men Yngste holdt hende:

 

Yngste var hjemme i aftes for lige at se, hvor vi har gravet Alma ned. Jeg har valgt denne plads i marken, hvor hun fik sin første agerhøne. Med lidt held bliver hun til hvede næste sommer.

Trist, trist; men det er tid at finde en ny hvalp, og samtidig har jeg fået lovning på at måtte låne unghunden Hektor, en gammel dansk hønsehund på et år, til jagt i dette efterår.

For 22 år og 3 hunde siden havde jeg også mistet min hund i efteråret efter blot en uges sygdom, og havde en jagtsæson uden hund. Det var den kedeligste jagtsæson jeg kan mindes.
Uden hundearbejdet er jagten kun en brøkdel værd for mig. Nu skal Hektor få lov at få sin første jagtsæson med masser af fugle.

-Og så går min egen jagt efter en hvalp eller unghund ind. Det er en stor beslutning at vælge sin jagtmakker for de næste 10-12 år.

Midt i al hundevirak er vi for øvrigt blevet færdige med at så vinterraps i går. Det er sent i forhold til kalenderen; men det var varmt, som var det midt i august, og såbedet har aldrig været bedre.

Mere sensommer end efterår.

2. Sep 2014 05:50, Farmer

Årets andejagt startede i Skovmarken. Det blev kun til en enkelt gråand til os fire jægere denne morgen. Ænder var der mange af, men ikke på skudhold.
Morgenen var med den smukkeste solopgang:

 

-Og næppe havde jeg taget billedet, førend en ræv kom ud af rørskæret et stykke fra mig. Jeg havde god vind for ham, så det lykkedes at få listet kameraet ned i lommen og geværet op.
Ræven musede skråt i retning mod mig, og så blev sæsonens første vildtudbytte en ræv. Sært, som en jagt kan forme sig.

Hjemme kaldte hverdagen. Gyllevognen kom som aftalt 7:15, og så stod det på gyllekørsel til de sidste tre marker, hvor der skal være vinterraps.

 

Gyllen nedfældes direkte i jorden, og det er derfor ikke nødvendigt at være klar med ploven med det samme for at undgå lugtgener og fordampning af kvælstoffet. Det giver en fin ro på pløjearbejdet.

Egentlig er det, hvis man følger kalenderen, for sent at så vinterraps; men vejrudsigten for de næste to uger lover mere sommer end efterår, så vi tager chancen og sår 15 hektar mere. Det kan vel kaldes aktiv klimatilpasning, og så er vi foran køvenhawnerne igen.
De skal - i følge DR- bruge 25 år på at gøre byen klar til flere og større regnskyl ovenpå de 100 mm. i forgårs.

Rødsvinglen vokser godt til i det gode sensommervejr. Den har allerede været pudset af med skivehøster for en uge siden, og hvis den fortsætter med at vokse så kraftigt, når der at blive en gang wraphø inden vinteren.

 

 

Sensommer med såpause.

25. Aug 2014 05:22, Farmer

Det er tid for æbler og geoginer nu.
Det er som om sensommerens sollys mellem bygerne er skabt til de to arters farvespil, og byger har vi fået. Week-enden bød på hele 22 mm. regn ialt, så vinterrapssåningen har ligget næsten stille. Kun 6 hektar sandet jord er blevet sået mellem bygerne.

Æbletræet ved maskinhuset, som kom af en æblekern spiret i foråret 2006 er ved at vokse sig rigelig stort;

 

men det er rigtbærende, himmelsøgende,

 

og smagen i de små aflange æbler, som har det med at hænge i små klaser, er fortræffelig.

I foråret aflagde jeg besøg hos en af min svogers venner, som går meget op i georginer, og fik en pæn sæk nye sorter med hjem.
De kvitterer nu med et væld af farver og typer, som lyser op når de sorte bygeskyer sender mindelser om det kommende efterår ind over os.
Der gik selvfølgelig rod i navneskiltene for os da vi plantede dem; men det må være en charme ekstra.

 

Nogle af sorterne har vi haft tidligere; disse er nye beboere i haven:

 

Dyrehave/havedyr/dyr at have.

22. Aug 2014 04:30, Farmer

Når natten falder på og roen sænker sig, kommer dådyrene rigtig tæt på husene.
Det fik min kollega at føle forleden, da dådyrene brugte hans nyplantede træer og buske til at feje på. Dåhjorte er på denne årstid mod slutningen af perioden, hvor de fejer skindet af de nydannede gevirer, så denne hjort har nok lige ment at der skulle sluttes med manér i roser og frugttræer.

Der vil gå et par år ekstra inden der bliver blommer efter et sådant angreb:

Den skyldige havde dog efterladt sig spor bag maskinhuset. Hjortefoden kan ses på begge sider af hjulsporet. De frygter hverken huse eller maskiner:
I går afpudsede vi stubben, hvor der er udlagt rødsvingel til høst næste år. De lange stubbe skal høstes af, så der kan komme lys ned til rødsvingelplanternes vækstpunkter.
Derved dannes der her i efteråret den optimale mængde stængler til næste års avl.
På vej ud for at se til maskinstationens arbejde fik jeg øje på en rudel på 8 hjorte, som på afstand også var i gang med at overvære markarbejdet.

På et tidspunkt blev det dem dog for meget larm; men de var forbavsende rolige, indtil traktorpiloten steg ud for at checke et eller andet. så var det afsted over stok og sten.
Dyrene kan anes til venstre for elmasten:

-og stubbene de golde.

17. Aug 2014 19:19, Farmer

I går kl. 19:15 var årets høst forbi i vores lille maskinsamarbejde.
Mine sidste mindre stykker med havre og min kollegas vårhvede som stod tilbage var også fint tørre, og den sidste høstdag forløb planmæssigt uden maskinstop, som stort set alle de øvrige dage i denne sæson også har budt på.

Mejetærskeren har haft en enkelt beskadiget rem og to knækkede remstrammere, som tilsammen har givet to kortvarige stop af få timers varighed.

En enkelt af kornvognene sprang her sidst på sæsonen navboltene, hvilket har sat den ud af spillet indtil videre, idet navboltene skulle findes og fremsendes fra et lager i Holland, og hjulfælgene, som viste sig også at være blevet beskadigede, skal findes brugt et sted, da de ikke længere produceres.
-Men det er prisen for at køre med en ældre vognmodel, og heldigvis var en af vore kolleger færdig med høstarbejdet, så vi kunne låne os frem til at klare de sidste marker, hvor der var behov for tre kornvogne til at køre fra.

Nu står rødsvingelplanterne fine grønne i bunden af hvedestubben og samler kræfter til næste års græsfrø

Stubbene skal pudses af med en skivehøster en af de nærmeste dage, så der kan komme lys ned til de små græsplanters vækstpunkter og derved blive dannet masser af frøbærende stængler.

Havren fyldte mere end beregnet, og vælter nu ud over siden på planlageret; men det er i aller højeste grad et luksusproblem:

Regnen kom her til formiddag, og det har indtil videre givet 35 mm. og mere ser ud til at følge. Rent faktisk står det ned i stænger medens disse linier skrives.

Men avlen er i hus. Så lad det øse!

 

Sensommer.

14. Aug 2014 05:57, Farmer

Vi venter stadig på den sidste høstdag. Ikke at hverken havre eller vårhvede har taget skade; men det er nok mere det at kunne lægge høsten bag os, som presser på.

Regnen har dog langt overvejende været positiv. Vi har fået 24 mm. ialt, og vi nærmer os en fugtighed i pløjelaget, så det er muligt at lave et godt pløjearbejde og efterfølgende en god vinterrapssåning.

Morgenerne er blevet køligere og har sensommerens dufte med sig. Trods de seneste dages nedbør, er det stadig grundliggende tørt. Gadekæret har ikke haft så lav vandstand i de 33 år vi har boet her,

og bøgene i anlægget har brune blade af tørken, som drysser efterårsfarver i græsset:

Det sidste raps bliver kørt på møllen i disse dage. Det var partierne rundt ved skovkanter og hegn, som ikke var helt nede på de relementerede 9 procent vand, da vi høstede dem. Den raps lagde vi hjem i laden for at tørre.
Den nærmest ørkenagtige luft, som har hersket hele juli og de første 8 dage af august har været god at bruge til tørring. Et af læssene var havnet nede på 4,2 procent vand! Dét har jeg aldrig tidligere leveret raps med, og det bør egentlig undgås. Differencen op til 9 procent er reelt tabt, idet der ikke ydes tørstoftillæg. Nå, dog bedre end at betale tørring.

 

Pause tæt på mål.

10. Aug 2014 07:57, Farmer

I går slog vejret om. En ægte gang frontregn kom ind over fra sydvest og gav en af de, indtil videre, få pauser i høsten.
Vi mangler blot en enkelt høstdag i vinterhvede og havre, så den skal nok komme på et tidspunkt.
Sjældent, om nogensinde før, er høsten forløbet så problemfrit og tør. Udbytterne er rigtig pæne og det er bedste kvalitet hele vejen igennem.

Det værste er al støvet. Jeg hoster som havde jeg tærskerlunger; men det kan vel helbredes ved at nyde synet af kornet i laden.

I aftes kom solen igen, og den nød Fruen og jeg ved at køre et tur ud til overkørslen til Dræet.
-At sidde der og nyde vind og sol medens vi mindes dengang vi dyrkede Dræet.
Følelsen af, at næsten hele avlen er godt i hus d. 9. august.
Så bliver det ikke ret meget bedre at være bonde.
Sikke en indsats alle på holdet har ydet!

Iøvrigt dejligt at se, at der stadig er rigtige lystfiskerhustruer til, som hjælper med at grave sandorm ved ebbe.
Den er jeg ikke sikker på var gået i vor familie.

Intet mellem himmel og jord.

7. Aug 2014 11:45, Farmer

Vores hund var meget syg og lå hen i næsten to døgn uden at ville tage føde eller vædske til sig. Hurtigt svulmede maven op og da jeg kørte til dyrlægen i forgårs kl. 8 måtte jeg bære hende ud i bilen medens hun lå på en gammel jakke.
Dyrlægen kom ud til bilen for at se på hende og tage temperatur. Ingen feber; og tydeligvis kun smerter ved pres på maveregionen.
Ellers blot lidt stryg over hårene og et par venlige ord.
Alma er 10 år gammel og har lidt knuder hist og her, som måske er kræft, så sandsynligheden for at det var noget sådan blev vurderet til at være høj. Hun var for svag til undersøgelser og operation, så derved blev det.
Vi enedes om, at jeg tog hende med hjem, og gjorde det fornødne, hvis hun begyndte at lide eller i det hele taget fik det værre.
514,- kroner; farvel og tak.

Hjem igen. Båret ind i baggangen.
10 min. efter rejser hunden hovedet og begynder at drikke. En halv time efter kan der fristes med lidt leverpostej.
2 timer senere er hunden pludselig væk. Lede, lede. Kræet har rejst sig og er gået over i marken for at besørge stort og småt.
Hen over middag lægger Alma sig i en solstråle på gårdspladsen. Naboen går forbi med sin hund, og han og hunden får en ordentlig gang skældud. Alt ved det gamle.

Hun er stadig lidt træt, men eller helt tilbage på banen igen.
-Og jeg var sikker på, at det kun var et spørgsmål om timer, inden hun skulle aflives.

 

MEN tænk hvis jeg, i stedet for at frekventere en landbohøjskoleuddannet veterinær, havde besøgt en alternativ behandler, hundehvisker, healer eller hvad markedet nu vrimler med, som havde mumlet et salmevers og strøget hende over ryggen med et bundt tørret persille.

Så havde jeg måske til mine dages ende troet på den slags vås og cirkus, medens jeg havde lagt hovedet i de rigtige folder og kundgjort, at der er mere mellem himmel og jord.

Jeg har iøvrigt selv en teori om, at hunden har slugt en hveps og er blevet stukket i maven; men det har jeg ingen dokumentation for.

 

Tags

Relaterede